Om nettstedet

Nettstedet rettentil.no er utviklet av RVTS Øst. Innholdet baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse."

Nettstedet er tenkt som et oversiktsverktøy for deg som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Det inneholder artikler, oppdaterte definisjoner og fenomenbeskrivelser, samt konkrete råd og refleksjonsspørsmål. Her finner du også en oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.

Vi håper at nettstedet vil gjøre deg mer beredt, villig og i stand til å forebygge og hjelpe barn og unge du er bekymret for.

I korte filmintervjuer forteller noen utvalgte fagpersoner om sine perspektiver og metoder. Dette er noen av spørsmålene de belyser:

  • Hva er kjennetegn på æresrelatert vold?
  • Hvordan kan negativ sosial kontroll arte seg?
  • Hva kan være lurt å spørre om i samtaler med barn og unge?
  • Når er en sak akutt?
  • Hva er viktig å kartlegge hvis du er bekymret?

I tillegg til regjeringens handlingsplan (2017–2020) er nettstedet bygget på følgende kilder:

  • Ikke Bare Tvangsekteskap (2011),
  • På tvers av landegrenser (2012),
  • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet (2016),
  • Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barnevernstjenesten (2012), og
  • Arbeid mot tvangsekteskap – en veileder (2008).

RVTS Øst ønsker ikke på noen måte å stigmatisere personer, grupper, miljøer, ideologier eller religioner. Ytringer, standpunkt eller meninger som fremkommer gjennom intervjuer og reportasjer representerer den enkelte og ikke RVTS Øst. Fiktive historier og skuespillere benyttes for å belyse ulike temaer og som eksempler.

RVTS Øst ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere for at de har valgt å dele sine erfaringer og sin kunnskap i dette prosjektet. En spesiell takk rettes til NKVTS, Bufdir og IMDi som har nasjonal kompetansefunksjon innen disse temaene. På deres nettsteder finnes mye godt fagstoff om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.