Voldens psykologi

Vold og overgrep, kontroll og tvang er betydelige likestillingsutfordringer og vedvarende folkehelse- og samfunnsproblemer. De som rammes, kan få alvorlige fysiske og psykiske plager.

Bilde uten beskrivelse

Fra bekymring til hjelp

Her finner du som fagperson noen gode råd og tips. Om hva du skal se etter, hva som bør kartlegges, hvor du kan fordype deg videre og hvor man kan søke veiledning og hjelp.

Bilde uten beskrivelse